Aktuálně z Křížové hory

ZRUŠENO Z DŮVODU KARANTÉNY ÚČINKUJÍCÍCH.
Pátek 11. 9. 2020 v 19 hod. koncert„ Klenoty světové hudby“ - Irena Pokorná, ND Praha (harfa), Pavel Barnáš, SOČR Praha (violoncello)

 

ZRUŠENO Z DŮVODU KARANTÉNY ÚČINKUJÍCÍCH - pátek 11. 9. 2020 v 19 hod. koncert„ Klenoty světové hudby“, Irena Pokorná, ND Praha (harfa), Pavel Barnáš, SOČR Praha (violoncello)
Dny evropského dědictví 2020 v Českém Krumlově
Září 2020 v poutním areálu na Křížové hoře - program

Srpen 2020 v poutním areálu na Křížové hoře

Sobota 5. 9. 2020 na zahájení Dnů evropského dědictví - slavnostní večerní osvětlení uvnitř i zvenku areálu až do 22 hod. – mimořádná atmosféra

Sobota 19. 9. 2020 v 17 hod. beseda s Passionarie Parik - autorkou keramického díla „Cyril a Metoděj 2020“ i dalších uměleckých děl, která sklidila velké uznání na Velehradě.

Neděle 20. 9. 2020 – p. Věra Petrovičová, Ing. Dalibor Uhlíř - „4 roky jako správci, strážci a donátoři na Křížové hoře.“ Díky Bohu, našim rodinám a přátelům.

Neděle 27. 9. 2020 v předvečer svátku sv. Václava – slavnostní večerní osvětlení uvnitř i zvenku areálu až do 22 hod. – mimořádná atmosféra

Dále 7 aktuálních výstav, ze kterých vyjímáme:

Když Křížová hora patřila rodu Schwarzenbergů 1928-1947 – historické foto J. + F. Seidelovi (Český Krumlov)

Křížová cesta na sv. Hostýně – akademický sochař a restaurátor Vojtěch Pařík s manželkou akademickou sochařkou a šperkařkou Passionarií Pařík (Praha)

Křížové cesty v krajině – výstava fotografií PhDr. Dalibora Hobla (Kutná Hora)

Sv. Vít v proměnách času – výstava fotografií Šárky Havlíkové (Český Krumlov)

 

8miboký ambit s výstavami (celkem 7) s historickou a uměleckou tématikou, jihočeské madony, další zajímavosti a možnost odpočinku a poučení.

Zvonění nového zvonu denně v 7, 12, 18 hod. a v pátek navíc v 15 hod.

Nejkrásnější výhled na Český Krumlov - panorama s dalekohledy.

Krásně opravené průčelí areálu a 6. kaple křížové cesty s výmalbou (Pieta).

Poutní útulna - máme pro vás zatopeno - DVD, film, knihy, občerstvení.

Vycházkový okruh z Křížové hory (11 zajímavých míst 1, 8 km).

Nová cesta na Křížovou horu ze Slupence, před rybníkem doleva.


 

„Krumlovská Madona 2020“, dar od milého dárce z Německa

„Krumlovská Madona 2020“, dar od milého dárce z NěmeckaKrumlovská Madona – gotická socha z doby kol. r. 400, uctívána v Krumlově a v roce 1913 legitimně zakoupena a odvezena do Vídně, je vystavena v klenotnici Umělecko - historického muzea ve Vídni.

Krumlovské Madoně je zasvěcen první boční oltář v ambitu, kde je vystavený originální odlitek hlavy madony z roku 1889 a přečíst si zde můžete o historii madony včetně příběhu jak se dostala z Krumlova do Vídně.

Obraz "Krumlovská madona 2020" je autenticky inspirován touto sochou a jeho darování od milého dárce, který si přeje zůstat v anonymitě, je projevem zbožnosti a úcty ke kapli na Křížové hoře, její nelehké minulosti i naší současné obětavé práci pro jeho zvelebení a uchování.

 

 

Stálé expozice

Jihočeské madony

 • Krumlovská

 • Zlatokorunská

 • Vyšebrodská

 • Doudlebská

Koncerty

 • v kapli s úžasnou akustikou a energií (dle aktuální nabídky)

Společenské centrum

 • v bývalé poustevně (tj. obydlí pečovatelů o areál v 18. století) promítání filmů - DVD, Tv - NOE, prohlížení a půjčování knih, obrazy. Zde máme v zimních měsících zatopeno, takže poutní areál funguje v zimě i jako „horské útulné místo" pro všechny poutníky a návštěvníky.

Dětský koutek

 • omalovánky a malování

 • krásné dětské knihy

Turistický kout

 • s mapami a prospekty, materiály pro vodáky i turisty

Venkovní panoramata

 • s dalekohledy - nejkrásnější výhled na Český Krumlov i Šumavu

Kaple

 • byla minimálně 3x vysvěcena, představuje půvabný duchovní protor, kde se koná na svátek kaple „Povýšení sv. Kříže" 14. září nebo nejbližší sobotu slavnostní zpívání mše v latinském jazyce.

 

Při význámných svátcích a výročích bývá poutní areál otevřen i do pozdních večerních hodin. Za slavnostního večerního osvětlení je jeho působivá atmosféra nezapomenutelná!