Letecký pohled na poutní areál na Křížové hoře a město Český Krumlov s okolím, foto: Petr Uhlíř

Poutní areál na Křížové hoře
nad Českým Krumlovem

Barokní poutní areál na Křížové hoře nad Českým Krumlovem je památným duchovním, historickým a kulturním místem s překvapivým půvabem a silnou energií, s romantickým okolím a nejkrásnějším pohledem na Český Krumlov i Šumavu. Nabízí řadu kulturních a společenských akcí i turistických vycházek.

Po desetiletích uzavření veřejnosti je dnes živým poutním a kulturním místem, které je otevřeno všem aktivitám vzdělanosti a umění. Nabízí návštěvníkům přátelské a laskavé prostředí pro odpočinek, poznání i modlitbu.

Aktuálně z Křížové hory

Září v poutním areálu na Křížové hoře

Otevřeno: celoročně So, Ne, Sv. v září od 10.00 hod. do 17.00 hod.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

Pátek 6. 9. – neděle 8. 9. a pátek 13. 9 – neděle 15. 9. otevřeno od 10.00 – 18.00 hodin.
k dispozici 7 výstav, vycházkový okruh (1,8 km), panorama s dalekohledy
mimořádně otevřen sklep pod poustevnou

Pátek 6. 9. v 16.00 hod. – komentovaná procházka Vycházkovým okruhem z Křížové hory, vede Ing. Dalibor Uhlíř

Sobota 7. 9. v 16.00 hod. – komentovaná prohlídka výstavy „Křížová cesta na sv. Hostýně“ akad. soch. manželé Paříkovi z Prahy

Sobota 14. 9. v 15.00 hod. – Slavnostní zpívaná mše v latinském jazyce u příležitosti svátku Povýšení sv. Kříže. Zpívá Gregoriánská schola sv. Anny pod vedením sbormistra Jiřího Balka. Před mší bude vysvěcen nově odlitý zvon, který po mši poprvé po 77 letech rozezní kapli a okolí.

Pátek 20. 9. – p. Věra Petrovičová, Ing. Dalibor Uhlíř – 3 roky na Křížové hoře „za každého počasí a každého zdravotního stavu“ – začíná 4. rok naší mise!

Sobota 28. 9. na svátek sv. Václava otevřeno od 10.00 – 22. 00 hod. Ve 12.00 a 18.00 hod. slavnostní zvonění nového zvonu na uctění památky tohoto patrona české země. Večer slavnostní osvětlení včetně nově opraveného průčelí areálu.

Září 2019 v poutním adreálu na Křížové hoře

 

7 aktuálních výstav, ze kterých vyjímáme:

Když Křížová hora patřila rodu Schwarzenbergů 1928-1947 – historické foto J. + F. Seidelovi (Český Krumlov)

Křížová cesta na sv. Hostýně – akademický sochař a restaurátor Vojtěch Pařík s manželkou akademickou sochařkou a šperkařkou Passionarií Pařík (Praha)

Křížové cesty v krajině – výstava fotografií PhDr. Dalibora Hobla (Kutná Hora)

Sv. Vít v proměnách času – výstava fotografií Šárky Havlíkové (Český Krumlov)

 

Slavnostní převezení nového zvonu do kaple na Křížové hoře 14.6.2019

 

ČT1: Toulavá kamera 14.4.2019 - Křížová hora

ČT1: Toulavá kamera 14.4.2019 - Křížová hora

 

Pořízení zvonu do zvonice kaple na Křížové hoře

Předpokládaný harmonogram

11. 2018 - výroba zvonu byla objednána dle nabídky Zvonařství Michal Votruba (na čestné slovo bez složení zálohy!)

11. - 12. 2018 - zahájení informační kampaně a sběru finančních prostředků

6. 2019 - nejzazší termín zhotovení zvonu; konec června nebo začátek července - převezení zvonu na Křížovou horu

7. - 9. 2019 - vystavení zvonu v poutním areálu na Křížové hoře pro veřejnost, souběžně přípravné práce pro instalaci zvonu (zejména elektroinstalace)

sobota 14. 9. 2019 - slavnostní zpívaná mše na svátek kaple "Povýšení sv. Kříže", před mší vyzvednutí zvonu do zvonice, po mši první slavnostní vyzvánění zvonu.

Sbírka na pořízení nového zvonu do kaple na Křížové hoře

Výstava Křížová cesta na sv. Hostýně

Co poutní areál v současné době nabízí:

Výstavy

Jihočeské madony

Koncerty

Společenské centrum

Dětský koutek

Turistický kout

Venkovní panoramata

Kaple

 

Při význámných svátcích a výročích bývá poutní areál otevřen i do pozdních večerních hodin. Za slavnostního večerního osvětlení je jeho působivá atmosféra nezapomenutelná!

 

Dalibor Uhlíř: Krumlováci a nejen oni se přičiní o to, aby na Křížové hoře zase jednou krásně zvonil zvon

25. února 2019 06:00 / Autor: Jan Bohdal
Poutní areál na Křížové hoře je přístupný veřejnosti. Po dlouhých letech ožil a je místem nejen pro příjemné vycházky, byť s nutností překonání nemalých výškových metrů, ale také místem odpočinku, rozjímání či místem kulturním. Správci areálu, pan Dalibor Uhlíř a paní Věra Petrovičová, do prostoru areálu připravují pro návštěvníky například výstavy či další kulturní vystoupení. Historie areálu se dá označit za pohnutou a až na začátku devadesátých let minulého století se podařilo tuto nepřehlédnutelnou památku nad Českým Krumlovem rekonstruovat. Další informace a zajímavé rozhovory najdete na www.krumlovaci.cz.