Letecký pohled na poutní areál na Křížové hoře nad Českým Krumlovem 30.6.2018, foto: Libor Sváček

Poutní areál na Křížové hoře
nad Českým Krumlovem

Barokní poutní areál na Křížové hoře nad Českým Krumlovem je památným duchovním, historickým a kulturním místem s překvapivým půvabem a silnou energií, s romantickým okolím a nejkrásnějším pohledem na Český Krumlov i Šumavu. Nabízí řadu kulturních a společenských akcí i turistických vycházek.

Po desetiletích uzavření veřejnosti je dnes živým poutním a kulturním místem, které je otevřeno všem aktivitám vzdělanosti a umění. Nabízí návštěvníkům přátelské a laskavé prostředí pro odpočinek, poznání i modlitbu.

Aktuálně z Křížové hory

Přednáška Křížová hora a kaple panny Marie Bolestné 29.1.2019

Přednáška Křížová hora a kaple panny Marie Bolestné 29.1., zdroj: Českokrumlovský deník, foto: Zuzana KyselováNa krumlovském zámku si mohli zájemci poslechnout přednášku o kapli na Křížoví hoře a dozvědět se řadu zajímavostí z její historie. Přednášku pořádalo sdružení krumlovských průvodců. O kapli hovořila Jarmila Hansová z Národního památkového ústavu.

Dalši informace: Českokrumlovský deník.

 

Pořízení zvonu do zvonice kaple na Křížové hoře

Předpokládaný harmonogram

11. 2018 - výroba zvonu byla objednána dle nabídky Zvonařství Michal Votruba (na čestné slovo bez složení zálohy!)

11. - 12. 2018 - zahájení informační kampaně a sběru finančních prostředků

6. 2019 - nejzazší termín zhotovení zvonu; konec června nebo začátek července - převezení zvonu na Křížovou horu

7. - 9. 2019 - vystavení zvonu v poutním areálu na Křížové hoře pro veřejnost, souběžně přípravné práce pro instalaci zvonu (zejména elektroinstalace)

sobota 14. 9. 2019 - slavnostní zpívaná mše na svátek kaple "Povýšení sv. Kříže", před mší vyzvednutí zvonu do zvonice, po mši první slavnostní vyzvánění zvonu.

Sbírka na pořízení nového zvonu do kaple na Křížové hoře

Co poutní areál v současné době nabízí:

Výstavy

Jihočeské madony

Koncerty

Společenské centrum

Dětský koutek

Turistický kout

Venkovní panoramata

Kaple

 

Při význámných svátcích a výročích bývá poutní areál otevřen i do pozdních večerních hodin. Za slavnostního večerního osvětlení je jeho působivá atmosféra nezapomenutelná!