Stručný popis a historie poutního areálu na Křížové hoře

Jedná se o typický barokní poutní areál, jaké se stavěly v Evropě na přelomu 17. a 18. století. Návštěvníci jej často přirovnávají k poutnímu kostelu Sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře - památce na Seznamu světového dědictví UNESCO, i když se pochopitelně jedná o zcela jinou stavbu. Srdcem areálu na Křížové hoře je osmiboká kaple, postavená v roce 1710, obklopená zelenou plochou a osmibokým ambitem (krytou poutní chodbou) s arkádami. Ambit byl dostavěn následně v letech 1715 - 1720. K poutnímu areálu vede z města křížová cesta s šesti výklenkovými kaplemi z let 1750 - 1755.

Kaple a celý areál byly postaveny z podnětu měšťanů Krumlova ve shodě s tehdy vládnoucím Janem Kristiánem I. z Eggenberku a jeho manželkou, pro něž byla Křížová hora místem magickým. Poutní areál zažíval během uplynulých více jak 300 let doby dobré i zlé. Dobrou dobou bylo zejména 18. století, kdy areál žil českým duchovním životem a špatnou dobou naopak přelom 19. a 20. století i 1. světová válka, kdy celý aerál značně chátral. V roce 1928 koupila kapli ka Křížové hoře koupila Terezie Schwarzenberková a nechala objekt značným nákladem opravit. Nejhorší časy však nastaly po roce 1950, kdy za socialistického režimu byl areál včetně vnitřního vybavení soustavně rozbíjen a rozkrádán. Po sametové revoluci byla v r. 1991 provedena důkladná oprava kaple, areál však zůstal prázdný a před veřejností prakticky uzavřený.

20. září 2016 se stal na Křížové hoře „zázrak" a od té doby se z celého areálu stalo živé duchovní a kulturní místo pro všechny lidi dobré vůle. O tom se můžete svojí návštěvou přesvědčit sami!

Pohnutou historii tohoto areálu dosvědčuje i osud jejího zvonu, který byl instalován a vysvěcen v roce 1710. Za 1. světové války (1917) byl zabaven pro válečné účely, v roce 1933 znovu instalován díky Tereze Schwarzenberkové a zvon znovu vysvětil českobudějovický biskup za účasti cca. 3 000 lidí tj. bezmála celého Českého Krumlova! Krásný zvuk znovu z kaple na Křížové hoře byl prý slyšet daleko do až do samotního města. Za 2. světové války v roce 1942 zvon opět zabavili pro válečné účely. Od té doby upadl zvon v zapomění a neobjevil se ani při opravě v roce 1991. V současnosti probíhající projekt s cílem instalování a znovuvzkříšení zvonu by měl již brzy přinést své ovoce!

Další informace o historii kaple na Křížové hoře naleznete v encyklopedii Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov.

Historie zvonu v kapli na Křížové hoře nad Českým Krumlovem

Kaple na Křížové hoře byla založena v roce 1710 jako výsledek společného velkého přání krumlovských měšťanů (Magistrátu města) a tehdejší krumlovské vrchnosti - rodu Eggenbergů. Kaple byla vysvěcena na svátek „Povýšení Sv. Kříže “ 14. září 1710 a v tento den se také poprvé rozezněl zvon ze zvonice kaple a oživil svým zvukem jak okolí Křížové hory, tak celého města.

Osud zvonu v kapli na Křížové hoře jakoby kopíroval doby dobré i zlé v Krumlově i v celé zemi. Dobré 18. století skončilo tzv. josefínskými reformami, v 19. století pak byla kaple v soukromých rukách, ale zvon byl stále ve zvonici, a jak říkají dobové doklady, byl krásně slyšet z hory do města. Nejhorší doba však nastala ve 20. století. Během 1. světové války v roce 1917 byl zvon poprvé tzv. „rekvírován“, to je sundán, odvezen a roztaven - nejspíše, jak známo, na hlavně děl přinášejících smrt tisícům lidí v 1. světové válce. V roce 1928 koupila celý poutní areál ve zbídačeném stavu kněžna Terezie Schwarzenbergová, aby jej velkým nákladem opravila a zachránila vč. pořízení nového zvonu a 14. září 1933 došlo k dalšímu vysvěcení. Tomuto významnému počinu je dnes věnována hlavní výstava historických fotografií J. + F. Seidlových v poutním areálu na Křížové hoře. Bohužel pak pouze za několik málo let po tzv. Mnichovské dohodě z roku 1938 a zahájení 2. světové války ze strany nacistického Německa dochází jednak k záboru Schwarzenbergského majetku a také k již druhému tzv. „rekvírování“ zvonu. Přesný rok odvezení není znám, ale faktem je, že 7. května 1945 při osvobození Krumlova americkou armádou byla zvonice prázdná. Tento stav pak zůstal i v dalších letech, zvláště když za socialistického režimu docházelo k další devastaci celého objektu a nebylo daleko od toho, aby byl zcela zničen.

Po sametové revoluci byla v roce 1991 ze státních a donátorských prostředků provedena celková oprava celého areálu, ale bohužel na pořízení zvonu, což by bylo logické, se jakoby pozapomnělo!

Zdá se, že po vzkříšení a otevření poutního areálu široké veřejnosti v roce 2016 nastala doba, kdy naše generace má dokázat to, co doba minulá nedokázala a navázat tak na ty lepší časy poutního areálu na Křížové hoře nad Českým Krumlovem. Instalace nového zvonu ve zvonici kaple v roce 2019 bude toho krásným dokladem!

Ať krásný zvuk tohoto zvonu bude nám, současníkům, připomenutím dobrých i těžkých let poutního areálu na Křížové hoře, i Českého Krumlova, i našich předků, kteří tu žili před námi a kteří s láskou sledují naše konání!

Ing. Dalibor Uhlíř