Letecký pohled na poutní areál na Křížové hoře nad Českým Krumlovem 30.6.2018, foto: Libor Sváček

Poutní areál na Křížové hoře
nad Českým Krumlovem

Barokní poutní areál na Křížové hoře nad Českým Krumlovem je památným duchovním, historickým a kulturním místem s překvapivým půvabem a silnou energií, s romantickým okolím a nejkrásnějším pohledem na Český Krumlov i Šumavu. Nabízí řadu kulturních a společenských akcí i turistických vycházek.

Po desetiletích uzavření veřejnosti je dnes živým poutním a kulturním místem, které je otevřeno všem aktivitám vzdělanosti a umění. Nabízí návštěvníkům přátelské a laskavé prostředí pro odpočinek, poznání i modlitbu.

Aktuálně z Křížové hory

Otevřeno: každý den 10 - 15 hod. v případě zájmu až do 16 hod.

 

Jaro 2024 v poutním areálu na Křížové hoře

Madona z Křížové hory

Madona z Křížové hory

je gotický deskový obraz z roku 1410, který byl v této kapli od založení v roce 1710 až do roku 1917. V tomto roce tj. rok před rozpadem Rakouska-Uherska a vzniku ČSR byl zde rekvírovám původní historický zvon z roku 1710 pro "válečné účely" a v této souvislosti byl zcizen a odvezen do Rakouska i tento obraz - nejvzácnější věc z mobiliáře kaple. Od roku 1922 je v držení Umělecko-historického muzea ve Vídni.

 

Věra Petrovičová a Dalibor Uhlíř obdrželi ocenění LASKAVEC  2022

 

 

Přečtěte si také: Zázraky se i dnes dějí - Křížová hořa nad Českým Krumlovem

Z aktuálních výstav vyjímáme:

Jihočeské kláštery a klášterní stavby - nová výstava

Cyril a Metoděj v keramice - jediná výstava mimořádného uměleckého díla v Čechách.

8miboký ambit s výstavami (celkem 7) s historickou a uměleckou tématikou, jihočeské madony, další zajímavosti a možnost odpočinku a poučení.

Zvonění nového zvonu denně v 7, 12, 18 hod. a v pátek navíc v 15 hod.

Nejkrásnější výhled na Český Krumlov - panorama s dalekohledy.

Krásně opravené průčelí areálu a 6. kaple křížové cesty s výmalbou (Pieta).

Poutní útulna - máme pro vás zatopeno - DVD, film, knihy, občerstvení.

Vycházkový okruh z Křížové hory (11 zajímavých míst 1, 8 km).

Nová cesta na Křížovou horu ze Slupence, před rybníkem doleva. 

„Krumlovská Madona 2020“, dar od milého dárce z Německa

„Krumlovská Madona 2020“, dar od milého dárce z NěmeckaKrumlovská Madona – gotická socha z doby kol. r. 400, uctívána v Krumlově a v roce 1913 legitimně zakoupena a odvezena do Vídně, je vystavena v klenotnici Umělecko - historického muzea ve Vídni.

Krumlovské Madoně je zasvěcen první boční oltář v ambitu, kde je vystavený originální odlitek hlavy madony z roku 1889 a přečíst si zde můžete o historii madony včetně příběhu jak se dostala z Krumlova do Vídně.

Obraz "Krumlovská madona 2020" je autenticky inspirován touto sochou a jeho darování od milého dárce, který si přeje zůstat v anonymitě, je projevem zbožnosti a úcty ke kapli na Křížové hoře, její nelehké minulosti i naší současné obětavé práci pro jeho zvelebení a uchování.

 

 

Stálé expozice

Jihočeské madony

Koncerty

Společenské centrum

Dětský koutek

Turistický kout

Venkovní panoramata

Kaple

 

Při význámných svátcích a výročích bývá poutní areál otevřen i do pozdních večerních hodin. Za slavnostního večerního osvětlení je jeho působivá atmosféra nezapomenutelná!